Samenwerken aan de stad, het dorp of de wijk

Wijwillendit is hét participatieplatform om samen te werken aan ontwikkelingen in de stad of het dorp. De gemeente kan met Wijwillendit ruimte bieden aan initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. En onderlinge samenwerking bevorderen. Het participatieplatform is hierdoor onmisbaar bij het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken als de verstedelijking, klimaatadaptatie, energietransitie en langer thuis. Wijwillendit is daarnaast het perfecte participatieplatform voor een programma waaronder verschillende projecten en initiatieven van de gemeente en anderen een plaats krijgen. Wijwillendit is dus voor verschillende vraagstukken en op verschillende niveaus in te zetten.